ЗА ПРОЕКТА

Какво е STIR?

STIR (“Safeguarding Teenage Intimate Relationships”) е изследователски проект, който цели по-доброто разбиране на интимните взаимоотношения между младежите. Той се съфинансира по Програма Daphne III на ЕК.
Това е двугодишен проект, които е насочен към младежи и се изпълнява в партньорство с тях.

Защо STIR?

Проектът цели да изясни влиянието на новите технологии и социалните мрежи върху взаимоотношенията между младите хора.
Ние създадохме този проект, за да ви дадем възможност да помислите върху собствените си връзки и да си дадете сметка как понякога партньорите упражняват контрол и насилие един спрямо друг на живо или онлайн.

Какви са резултатите от STIR?

  1. Проучване на отношенията между младите хора в България, Кипър, Италия, Норвегия и Англия.
  2. Над 4600 млади хора се включиха в анкетите и интервютата.
  3. Във всички страни бяха формирани младежки групи, които дадоха своето мнение по различни аспекти на проекта.
  4. Разработени са уебсайтовете www.stiritup.edu, www.altraformacomunicazione.it/stiritapp и мобилното приложение.

STIR партньори и младежки групи

6 организации и университети работиха заедно, за да постигнат резултати, които да са полезни за вас.

Младежка група

Младежка група

Младежка група

Младежка група