РЕСУРСИ

Националния център за безопасен Интернет

На страницата на Националния център за безопасен Интернет можете да намерите съвети и информация как да се справяте с трудни ситуации в интернет.
www.safenet.bg

анкетата на TABBY

Заплашва ли те нещо в интернет? Намери отговор, като попълниш анкетата на TABBY, разработена от европейски експерти в областта
http://bul.tabby.eu/