ПОМОЩ

Българска линия за онлайн безопасност (БЛОБ)

Консултира деца, младежи, родители и професионалисти по въпроси, свързани с рискове като онлайн тормоз, насилие, кражба на лични данни, онлайн измами, разпространение на сексуални снимки и видео изображения и други.

Национална телефонна линия за деца 116 111

Предлага информиране, консултиране и помощ за деца, тийнейджъри и родители.

Гореща линия за борба с незаконното и вредно за деца съдържание и поведение в интернет

Услугата е насочена към потребители, които искат да докладват вредно за деца или незаконно онлайн съдържание и поведение като подмамване на дете с цел сексуална злоупотреба, създаване и разпространение на материали, изобразяващи сексуална злоупотреба с непълнолетни.

Официален сайт за борба с компютърните престъпления Cybercrime.bg

Услугата е насочена към потребители, които искат да докладват за компютърно престъпление, което не изисква спешна намеса от страна на правоохранителните органи.