INFO APP

За какво служи STIRitAPP?

Това приложение е създадено съвместно с младежи за младежи, които искат да научат повече за връзките и да проверят своето отношение и поведение в една връзка чрез интерактивна технология.

Защо?

С помощта на това приложение ще научиш за различни аспекти на връзките и ще можеш да оцениш поведението на партньора ти и твоето собствено. Ще намериш и информация за това кой може да ти помогне, ако имаш проблем.

Благодарности

Приложението STIR APP е разработено в партньорство с младежки групи в пет държави, които участваха активно във всички фази на проекта чрез дискусии на живо и чрез форума на сайта: www.stiritup.eu.

Какво съдържа приложението?

  • Тест за самооценка на поведението ти във връзката.
  • Тест за самооценка на уменията ти да се ориентираш в лабиринта на човешките отношения.
  • Интерактивна история за Иван и Мария, Ева и Ахмет, Иво и Пламен и радостите и трудностите в техните връзки.
  • Какво ни разказаха младите хора, с които разговаряхме.
  • Информация за местата, където можеш да потърсиш помош, ако имаш проблем във връзката си.
  • Връзки към уебсайтове, които дават повече информация за отношенията между партньори.