ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι είναι το πρόγραμμα STIR;

Το Πρόγραμμα ‘Safeguarding Teenage Intimate Relationships’ (STIR) – Διαφυλάσσοντας τις Διαπροσωπικές Εφηβικές Σχέσεις, είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Daphne III της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 2 χρόνια και αφορά τους νέους ανθρώπους, με την ενεργή εμπλοκή των ίδιων των νέων.

Οι λόγοι γιατί… (Στόχος του Προγράμματος)

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η κατανόηση της επίδρασης των νέων τεχνολογιών και των κοινωνικών δικτύων στις διαπροσωπικές σχέσεις των εφήβων.
Έχουμε σχεδιάσει αυτό το πρόγραμμα για να σας δώσει την ευκαιρία να προβληματιστείτε σχετικά με τις δικές σας σχέσεις και να αναγνωρίσετε τις διάφορες μορφές ελέγχου και κακοποίησης που μπορεί να υπάρχουν μέσα σε μια σχέση, είτε μέσω των νέων τεχνολογιών ή πρόσωπο με πρόσωπο.

Δράσεις του προγράμματος

  1. Διεξαγωγή δευτερογενής έρευνας σχετικά με τις διαπροσωπικές σχέσεις των εφήβων σε 5 χώρες: στη Βουλγαρία, Κύπρο, Ιταλία, Νορβηγία και Ηνωμένο Βασίλειο.
  2. Διεξαγωγή ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων ώστε να ληφθούν απευθείας πληροφορίες και εμπειρίες από 4600 νέους.
  3. Ενεργή συμμετοχή συμβουλευτικών ομάδων εφήβων στην κάθε χώρα.
  4. 4. Ανάπτυξη των ιστοσελίδων www.stiritup.eu και www.altraformacomunicazione.it/stiritapp όπως επίσης και σχετικού mobile app.

Οι εταίροι του Προγράμματος STIR και οι Συμβουλευτικές Ομάδες Εφήβων

Συνολικά έχουν συνεργαστεί 6 οργανώσεις και πανεπιστήμια με στόχο να εξασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματα του Προγράμματος θα είναι πραγματικά χρήσιμα για τους νέους.

Συμβουλευτική Ομάδα Εφήβων

Συμβουλευτική Ομάδα Εφήβων

Συμβουλευτική Ομάδα Εφήβων

Συμβουλευτική Ομάδα Εφήβων

Συμβουλευτική Ομάδα Εφήβων

Συμβουλευτική Ομάδα Εφήβων