HJELPESENTRE

116 111 Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen er til for å tilby ett nummer for alle barn og unge å ringe når de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner.

Dixi Ressurssenter for voldtatte

DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsutsatte og deres pårørende, spre informasjon om senskader og skadefølger samt drive holdningskapende arbeid. DIXI tilbyr individuelle samtaler og samtalegrupper for voldtatte og pårørende.

Kors på halsen hjelpetelefon

Kors på halsen er et sted du under 18 år kan ringe, maile eller chatte og ta opp det som er viktig for deg. Hos oss får du snakke med en voksen du kan stole på, og som ikke kan se hvem du er. Du kan fortelle om alt, både de gode tingene og det du synes er vondt og vanskelig.

Jentevakta

Jentevakta er en ideologisk virksomhet tilknyttet Krisesenterbevegelsen, og er religiøst og partipolitisk uavhengig. Vårt tilbud er telefon-, epost- og chat-tjeneste for unge jenter.