PROSJEKTINFO

Hva er STIR?

Safeguarding Teenage Intimate Relationships, eller STIR, er et forskningsprosjekt som er finansiert av Daphne III-programmet i Europakommisjonens Generaldirektorat for Justissaker.
Det er et to-årig prosjekt for ungdom, med ungdom.

Hvorfor STIR?

Prosjektets mål er å forstå innvirkningen ny teknologi og sosiale nettverk har på ungdoms kjæresteforhold.
Vi har utformet dette prosjektet for å gi dere mulighet til å reflektere over egne kjæresteforhold og bli klare over på hvilke måter kontroll og vold utøves gjennom teknologi og ansikt-til-ansikt.

Hva gjorde STIR?

  1. Forsket på ungdoms kjæresterelasjoner i Bulgaria, Kypros, Italia, Norge og Storbritannia.
  2. Intervjuet og delte ut spørreskjemaer for å få direkte informasjon og erfaringer fra 4600 ungdom.
  3. Opprettet rådgivergrupper med ungdom i hvert land.
  4. Utviklet nettsidene www.stiritup.edu og www.altraformacomunicazione.it/stiritapp og appen.

STIR-prosjektets partnere og ungdommenes rådgivergrupper.

6 organisasjoner og universiteter har arbeidet sammen for å sikre at sluttresultatene fra prosjektet skulle bli nyttig for dere.

Bulgaria Young People’s Advisory Group

Cyprus Young People’s Advisory Group

Italy Young People’s Advisory Group

Norway Young People’s Advisory Group

UK Young People’s Advisory Groups

UK Young People’s Advisory Groups