STIR-HISTORIE

Dette er en interaktiv historie. Du bestemmer hva som skjer i historien gjennom å trykke på valgene. Sett deg selv i Petters ståsted og bestem hva som skal gjøres.

Petter (det er deg) og Silje går på same skole. Petter merker at Silje liker ham…
Start