STIR-RESULTATER

Spørreundersøkelsens utvalg

4564 ungdommer i alderen 13 til 17 år, fra Bulgaria, Kypros, England, Italia og Norge deltok i spørreundersøkelsen.
Flertallet (72%, antall = 3277) av dem rapporterte å ha eller å ha hatt en kjæreste. De fleste (96%) hadde en kjæreste av det motsatte kjønn og 4% hadde en kjæreste av samme kjønn.

Digital kjærestevold

40% av ungdommene som hadde kjæreste rapporterte at de hadde opplevd en eller annen form for digital kjærestevold.
Kontrollerende atferd (målt gjennom ‘kontrollere hvem du kan være venn med eller hvor du kan gå’) og overvåkning (målt gjennom ‘holdt konstant oppsikt med hva du har gjort/hvem du har møtt’) var de vanligste opplevelsene.
Digital kjærestevold inkluderte at kjæresten brukte mobiltelefon, datamaskin eller nettbrett til å:

 • Skjelle ut kjæresten eller sende stygge meldinger
 • Poste stygge meldinger slik at andre kunne se det
 • Sende truende meldinger
 • Prøve å kontrollere hvem kjæresten kunne være venn med eller hvor han/hun kunne gå
 • Holdt konstant oppsikt med hva kjæresten gjorde og hvem han/hun hadde møtt

Psykisk vold, ansikt-til-ansikt

På tvers av de fem landene rapporterte mellom 31% og 59% av jentene og 19% til 41% av guttene denne typen oppførsel fra en kjæreste.

Dette inkluderte at de ble:

 • Skjelt ut på en stygg måte
 • Ropt eller skreket til/kalt stygge ting
 • Sagt negative ting til om utseende/ kropp/venner/familie
 • Truet med fysisk skade

Fysisk vold

I hvert land rapporterte mellom 9% og 22% av jentene og 8% til 15% av guttene en eller annen form for fysisk vold fra en kjæreste.

Dette inkluderte at kjæresten(e):

 • Brukte fysisk makt, som fiking, dytting, slag eller holding
 • Brukte mer alvorlig fysisk makt, som knyttneveslag, kvelertak, banket dem opp eller slo dem med en gjenstand

Få ungdommer rapporterte alvorlige former for vold.

Seksuell vold

17% til 41% jenter og 9% til 25% gutter rapporterte seksuell vold.
For det meste dreide dette seg om press heller enn tvang.
Dette inkluderte press til ‘intim berøring, samleie eller noe annet seksuelt’.

Alle former for vold

Ved å kombinere alle responsene kan vi se at i hvert land rapporterte mellom 53% og 66% av jentene og 32% – 69% av guttene opplevelser med minst en form for vold.
Andelen jenter som hadde opplevd vold var lik på tvers av landene, men England og Italia rapporterte de høyeste nivåene.
For unge men varierte ratene. Italia rapporterte de høyeste ratene mens England og Norge hadde de laveste.

Voldens innvirkning

Jenter rapporterte i større grad enn gutter kun negative innvirkninger.
Dette inkluderte å bli irritert; redd; flau; ulykkelig; ydmyket; dårlig selvfølelse; sint; irritert; og sjokkert.
Gutter rapporterte i større grad enn jenter positive innvirkninger eller ingen innvirkninger; dette inkluderte å føle seg elsket; god selvfølelse; føle seg ønsket; beskyttet; synes det var morsomt og ‘ingen effekt’.
Forskjellen i innvirkning var mest observerbar ved seksuell vold hvor mellom 81% og 96% av jentene rapporterte kun negativ innvirkning mens 25-40% av guttene rapporterte negativ innvirkning.
Det kan derfor se ut som at jenter blir mer negativt påvirket av deres erfaringer enn gutter.

Sending og mottak av seksuelle bilder fra en kjæreste

På tvers av de fem landene sa mellom 6% og 44% av jentene og 15% og 32% av guttene at de hadde sendt et seksuelt bilde eller en seksuell melding.
Mellom 9% og 42% av jentene og 9% og 13% av guttene rapporterte at kjæresten hadde delt en melding de hadde sendt.
På Kypros rapporterte kun én person at en melding var blitt delt.
Mellom 13% og 59% av jentene sa at det å sende et seksuelt bilde eller en seksuell melding hadde en negativ innvirkning på dem.
Mellom 9% og 25% av guttene sa det samme.

Søk av hjelp

Ved alle former for vold var det mest sannsynlig at ungdommene fortalte en venn eller ingen om det som hadde skjedd.
Svært få fortalte en voksen. Dette inkluderer å fortelle foreldre eller en profesjonell, som for eksempel en lærer. Noen av ungdommene vi intervjuet sa at det hjalp:

‘Vi snakker vanligvis med våre venner.
Men hvis du er veldig nær dine foreldre så kan du også gå til dem eller snakke med en slektning som du kan stole på eller som forstår deg […] noen som er eldre, har mer erfaring, som kan gi deg råd.Da er det opp til deg om du vil følge rådene eller ikke’

‘Jeg tenkte det var bedre å fortelle en lærer enn å sitte her alene, og motta melding etter melding.
… Jeg har en avtale med lærerne at hvis det blir vanskelig, hvis jeg trenger å være alene, så kan jeg forlate klasserommet i en halvtime, ta en tur, få meg litt luft, tenke litt, og det har vært veldig behjelpelig.’